Svitavský dýchánek (26. - 27. 3. 2021)

 

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 

O náhradním termínu vás budeme informovat.

Fabrika Svitavy, Divadlo Trám a Alternativní klub Tyjátr.


Přehlídka je koncipována jako krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje (Dětská scéna) a krajská postupová přehlídka celostátní přehlídky a dílny amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech (Loutkářská Chrudim).

 

Vážení přátelé,

Vzhledem ke složité situaci s pandemií v České republice jsme nuceni zrušit krajské přehlídky Svitavský Fanda a Svitavský Dýchánek plánované v původním termínu 27. a 28. března a 3. a 4. dubna. Jestli vyhlásíme náhradní termíny v tuto chvíli nevíme a vše záleží na vývoji událostí.

Budeme-li mít možnost přehlídku Svitavský Fanda ještě v průběhu letošního jara uskutečnit, dáme Vám okamžitě vědět.

Velice se omlouváme za vzniklou situaci, kterou nikdo z nás nezpůsobil.
Přejeme Vám hodně sil a věříme, že vše dobře dopadne!

Mgr. Petr Mohr
ředitel Střediska kulturních služeb města Svitavy


Propozice:


Účast v krajském kole
Přehlídky ve Svitavách se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, ZŠ, víceletá gymnázia, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory musí být složeny alespoň ze 3/4 ze žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Vedoucí se smí se svými inscenacemi zúčastnit v daném školním roce pouze jedné krajské přehlídky.
Ředitel školy na základě vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. podporuje účast žáků i pedagogů na přehlídce.


Organizace a průběh krajské přehlídky


Přehlídka se bude konat v sále multifunkčního komunitního, vzdělávacího a kulturního centra Fabrika ve Svitavách. Je tady víceúčelový sál s veškerou divadelní technikou, skvělou akustikou a zázemím pro soubory (vybavené šatny, učebny pro semináře i možnost provizorního přespání pro soubory.
Více na www.fabrikasvitavy.eu (sekce Krajské a národní přehlídky)
Pro komorní inscenace můžeme nabídnout malý sál divadla Trám, který je 5 minut chůze od Fabriky.


Dozor nad žáky


Dozor nad žáky zajišťuje dle vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. vysílající instituce, popř. rodinný zástupce účastníka,
a to v dohodě s organizátorem přehlídky. Pedagogičtí pracovníci pověření dozorem nad žáky zabezpečují dozor
po celou dobu účasti a pohybu žáka v místě konání přehlídky.


Hodnocení


Součástí přehlídky bude hodnocení formou diskuze o vystoupeních s vedoucími souborů pod vedením odborné poroty. Pro děti jsou připraveny doprovodné programy. Je vhodné, aby se soubory zúčastnily přehlídky po celou dobu konání.
Postup na celostátní přehlídku
Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě,
že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS
do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační). Pokud se kvalitní a podnětná inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nemusí pořadatel doporučit k postupu žádný soubor.
V případě, že se na krajské přehlídce vyskytne mimořádně zdařilá či inspirativní loutkářská inscenace, může ji lektorský sbor doporučit také k výběru na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim.
Odborná porota zasedne ve složení: prof. Mgr. Zoja Mikotová (vedoucí ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící) doc. Mgr. Radek Marušák (vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU Praha) a prof. MgA. Luděk Richter (pedagog, publicista, režisér a herec nezávislé skupiny Kejklíř)

Uzávěrka přihlášek je 13. března 2020.

Na pozdě příchozí přihlášky nemusí být brán zřetel!


Přihlášku vyplňujte pouze elektronicky (https://forms.gle/Vs4KCDzxqGfDU2hA7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svitavský Dýchánek

12. – 13. 4. 2019 Fabrika Svitavy, divadlo Trám


Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje
Krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje - Dětská scéna
Krajská postupová přehlídka pro Loutkářskou ChrudimPropozice:
Účast v krajském kole
Přehlídky ve Svitavách se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, ZŠ, víceletá gymnázia, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory musí být složeny alespoň ze 3/4 ze žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Vedoucí se smí se svými inscenacemi zúčastnit v daném školním roce pouze jedné krajské přehlídky.
Ředitel školy na základě vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. podporuje účast žáků i pedagogů na přehlídce.
Organizace a průběh krajské přehlídky
Přehlídka se bude konat v sále multifunkčního komunitního, vzdělávacího a kulturního centra Fabrika ve Svitavách. Je tady víceúčelový sál s veškerou divadelní technikou, skvělou akustikou a zázemím pro soubory (vybavené šatny, učebny pro semináře i možnost provizorního přespání pro soubory.
Více na www.fabrikasvitavy.eu (sekce Krajské a národní přehlídky)
Pro komorní inscenace můžeme nabídnout malý sál divadla Trám, který je 5 minut chůze od Fabriky.

Dozor nad žáky
Dozor nad žáky zajišťuje dle vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. vysílající instituce, popř. rodinný zástupce účastníka,
a to v dohodě s organizátorem přehlídky. Pedagogičtí pracovníci pověření dozorem nad žáky zabezpečují dozor
po celou dobu účasti a pohybu žáka v místě konání přehlídky.

Hodnocení
Součástí přehlídky bude hodnocení formou diskuze o vystoupeních s vedoucími souborů pod vedením odborné poroty. Pro děti jsou připraveny doprovodné programy. Je vhodné, aby se soubory zúčastnily přehlídky po celou dobu konání.

Postup na celostátní přehlídku
Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě,
že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS
do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační). Pokud se kvalitní a podnětná inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nemusí pořadatel doporučit k postupu žádný soubor.
V případě, že se na krajské přehlídce vyskytne mimořádně zdařilá či inspirativní loutkářská inscenace, může ji lektorský sbor doporučit také k výběru na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim.

Přihlášky:
Soubory se hlásí do krajského kola formou přihlášek.
Řádně vyplněné přihlášky spolu s 1 kopií textu, scénáře nebo pásma zašlou vedoucí souboru do 16. 3. 2019
na adresu:
Středisko kulturních služeb - Fabrika
„Svitavský Dýchánek“
Martin Mohr
Wolkerova alej 92/ 18
568 02 Svitavy
tel.: 604 226 348
nebo mailem: martin.mohr@kultura-svitavy.czPříloha:
1. Přihláška (S názvem souboru, názvem inscenace a jmény tvůrců, počet účastníků atd.)
2. Návratka
3. Informace o souboru + anotace představení
4. Jedna kopie divadelního textu, scénáře, pásmaODBORNÁ POROTA SVITAVSKÉHO DÝCHÁNKU:

Zoja Mikotová
Radek Marušák
Luděk Richter 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. - 13. dubna 2018

FABRIKA, divadlo TRÁM
(Trvání přehlídky je závislé na počtu přihlášených souborů)

Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje
Krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje - Dětská scéna 2018
Krajská postupová přehlídka pro Loutkářskou Chrudim 2019

Pořádá Středisko kulturních služeb města Svitavy za finančního přispění Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Soubory se hlásí do krajského kola formou přihlášek.
Přihlášku společně s přílohami (Návratka, Postup + informace) a kopií textu (scénáře) zašlete elektronickou poštou (do Předmětu uveďte název přehlídky a jméno souboru) do 16. 3. 2019 na mailovou adresu:


martin.mohr@kultura-svitavy.cz

Nebo písemně na adresu:


Středisko kulturních služeb - Fabrika
"Svitavský Dýchánek"
Martin Mohr
Wolkerova alej 92 / 18
568 02 Svitavy

PREFERUJEME ELEKTRONICKOU KORESPONDENCI, POKUD JE TO MOŽNÉ. PROSÍME, VYPLŇTE FORMULÁŘE ELEKTRONICKY (NA POČÍTAČI).
Společně s vyplněmými formuláři nám zašlete také fotografii z inscenace
nebo snímek souboru samotného.FORMULÁŘE

 

 Parametry sálu, jeviště a technické vybavení (Fabrika)


Prostorové parametry Divadla Trám:


Rozměry jeviště: šířka: 5.5m, hloubka: 4.4 m, výška: 4m
Rozměry forbíny: šířka: 8m, hloubka 2m (klavír v levé části)
Rozměry sálu: šířka: 8m, hloubka: 10m
Kapacita diváků - cca 100

 ODBORNÁ POROTA SVITAVSKÉHO DÝCHÁNKU:

Jan Karaffa 

Luděk Richter

Jiřina Lhotská

LEKTORKY DÍLEN:

Anna Votrubová

Michaela Mikulová

PŘIHLÁŠENÉ SOUBORY:

MajTO - Žamberk
představení : Šťastný princ

Dramaťáček pana Heřmana - Heřmanův Městec
představení : Aprílová škola

No name - Česká Třebová
představení : Malý princ

Paramian - Svitavy
představení : Šťastný princ

Smetánka 
představení: Robin

Naopak - Svitavy
představení: Silvestr 2020

DS Čistírna - Pardubice
představení: Zač je v Pardubicích perník

DS Čistírna - Pardubice
představení: Loupežnická

Céčko - Svitavy
představení: Hotel

 

OCENĚNÍ:


Cena souboru Dramaťáček pana Heřmana z Heřmanova Městce za pohrávání si s texty Jiřího Žáčka v inscenaci Aprílová škola


Cena za elán v inscenaci Silvestr 2020 souboru Naopak Dramatické školičky Svitavy


Cena za inscenaci Hotel souboru Céčko Svitavy s doporučením k postupu na Loutkářskou Chrudim 2018


Cena za inscenaci Šťastný princ souboru MajTO ze Žamberka s nominací na Loutkářskou Chrudim 2018


Cena za inscenaci Šťastný princ souboru Paramian Dramatické školičky Svitavy s nominací na Dětskou scénu 2018 a doporučením na Loutkářskou Chrudim 2018


Cena ředitele Střediska kulturních služeb města Svitavy Karolíně Syrové, Martinu Pittnerovi a Amálce Waltové za velmi příjemné uvádění Dětské scény 2018

 

 

12.4.2018 v 19:00 hod. - (Trám) Céčko

 

12. – 14. dubna: Svitavský dýchánek – krajská postupová přehlídka dětského a loutkového divadla Pardubického kraje Letos ve Svitavách podeváté. Fabrika, Trám. Takový bude letošní Svitavský dýchánek. Letos počtvrté to bude zároveň krajská přehlídka loutkářských souborů Pardubického kraje. A zároveň krajská přehlídka dětských divadelních souborů. Pro nás pořadatele je důležité, že Svitavský dýchánek je nadechnutím k Dětské scéně – národní přehlídce dětských divadelních souborů. Vloni byla ve Svitavách posedmé a letos osmý rok v našem městě… od 8. do 14. června!
Na Svitavský dýchánek 2018 se v tuto chvíli hlásí: Céčko Svitavy, Majto Žamberk, Dramaťáček pana Heřmana Heřmanův Městec, No Name Česká Třebová, Paramian Svitavy, Smetánka Hlinsko a možná i Naopak Svitavy…
A v porotě– Jiřina Lhotská, Luděk Richter a Jan Karaffa.

 

 

 

 

 

 


21. dubna 2017

FABRIKA, divadlo TRÁM
(trvání přehlídky je závislé na počtu přihlášených souborů)

Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje
Krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje - Dětská scéna 2017
Krajská postupová přehlídka pro Loutkářskou Chrudim 2017

Pořádá Středisko kulturních služeb města Svitavy za finančního přispění Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Soubory se hlásí do krajského kola formou přihlášek.
Přihlášku společně s přílohami (Návratka, Postup + informace) a kopií textu (scénáře) zašlete elektronickou poštou (do Předmětu uveďte název přehlídky a jméno souboru) do 24. 3. 2017 na mailovou adresu:


lucie.crhova@kultura-svitavy.cz

Nebo písemně na adresu:


Středisko kulturních služeb - Fabrika
"Svitavský Dýchánek"
Lucie Crhová
Wolkerova alej 92 / 18
568 02 Svitavy

PREFERUJEME ELEKTRONICKOU KORESPONDENCI, POKUD JE TO MOŽNÉ. PROSÍME, VYPLŇTE FORMULÁŘE ELEKTRONICKY (NA POČÍTAČI).
Společně s vyplněmými formuláři nám zašlete také fotografii z inscenace
nebo snímek souboru samotného.FORMULÁŘE:


Propozice (docx)
Propozice (pdf)
Přihláška (docx)
Přihláška (pdf)
Návratka (docx)
Návratka (pdf)
Postup - Informace - Anotace (docx)
Postup - Informace - Anotace (pdf)Parametry sálu, jeviště a technické vybavení (Fabrika)


Prostorové parametry Divadla Trám:


Rozměry jeviště: šířka: 5.5m, hloubka: 4.4 m, výška: 4m
Rozměry forbíny: šířka: 8m, hloubka 2m (klavír v levé části)
Rozměry sálu: šířka: 8m, hloubka: 10m
Kapacita diváků - cca 100ODBORNÁ POROTA SVITAVSKÉHO DÝCHÁNKU:

 

Jan Karaffa - vysokoškolský pedagog dramatické výchovy - Ostrava

Zuzana Jirsová - učitelka dramatické výchovy v - Krumvald- jižní Čechy

Josef Brůček - režisér, autor, scénograf a loutkoherec

 

Vyhodnocení

Cena za hledání cesty ke ztvárnění postavy souboru Dramaťáček (Heřmanův Městec) s inscenací O lakomé Barce nebo tak nějak

Doporučení k širšímu výběru na Dětskou Scénu 2017 souboru Duhovky (DŠ Svitavy) s inscenací Jeskyně

Doporučení k širšímu výběru na Loutkářskou Chrudim 2017 souboru MajTO (Žamberk) s inscenací Zelený příběh s modrým koncem aneb Maruška

Nominace na Dětskou Scénu 2017 souboru Modroočky (DŠ Svitavy)
s inscenací Psi, neztrácejte naději

Nominace na Loutkářskou Chrudim 2017 souboru Naopak (DŠ Svitavy) s inscenací Všichni jsme si...

Cena ředitele SKS dětem z Dramatické školičky Svitavy za uvádění Svitavského Dýchánku 2017

 

FOTOGALERIEPŘIHLÁŠENÉ SOUBORY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2016

15. - 17. dubna 2016

Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje

Krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje - Dětská scéna

Krajská postupová přehlídka pro Loutkářskou Chrudim 2016

Místa konání:

Fabrika Svitavy a divadlo Trám

 

Soubory se hlásí do krajského kola formou přihlášek.


Přihlášku společně s přílohami (Návratka, Postup + informace)
a kopií textu (scénáře) zašlete elektronickou poštou (do Předmětu uveďte název přehlídky a jméno souboru) do 17. 3. 2016 na mailovou adresu:

lucie.crhova@kultura-svitavy.cz

Nebo písemně na adresu:

Středisko kulturních služeb - Fabrika
"Svitavský Fanda"
Lucie Crhová
Wolkerova alej 92 / 18
568 02 SvitavyPREFERUJEME ELEKTRONICKOU KORESPONDENCI, POKUD JE TO MOŽNÉ.

PROSÍME, VYPLŇTE FORMULÁŘE ELEKTRONICKY (NA POČÍTAČI).


Společně s vyplněmými formuláři nám zašlete také fotografii z inscenace nebo snímek souboru samotného.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Délka samotné přehlídky bude závislá na počtu přihlášených souborů.
FORMULÁŘE:

Propozice přehlídky (docx)
Propozice přehlídky (pdf)


Přihláška (docx)
Přihláška (pdf)

Návratka (docx)
Návratka (pdf)

Postup - Informace - Anotace (docx)
Postup - Informace - Anotace (pdf)Parametry sálu, jeviště a technické vybavení (Fabrika)

Prostorové parametry Divadla Trám:

Rozměry jeviště: šířka: 5.5m, hloubka: 4.4 m, výška: 4m
Rozměry forbíny: šířka: 8m, hloubka 2m (klavír v levé části)
Rozměry sálu: šířka: 8m, hloubka: 10m
Kapacita diváků - cca 100

 

ODBORNÁ POROTA:

Luděk Richter
Ema Zámečníková
Michal Drtina
Eva Davidová

 

PŘIHLÁŠENÉ SOUBORY:Dramaťáček ZUŠ Chrudim: Zvířátka a loupežníci
Recitační Trio při ZŠ v Prachovicích: Třesky, plesky
Dramaťáček Heřmanův Městec: Pohádka o zemičce Zvoničce
DDM Heřmanův Městec: Kriminálka
DS Veselé Zrcadlo Ústí nad Orlicí: Láskotoč
Ploutvičky: Zlatá rybka
Krutopřísňáci: Loupežnická
EsTeNaToMaj: To víte, Afrika
Benešáčci: Kudy chodí lev
 ZJEV Jevíčko: Zrádné kouzlo
NANOdivadlo: Soumrak světů
Soubor MAFFIN: Koštni Jošta
Čmukaři: A na řadě je Šípková
Putování s Janem Ámosem

Doprovodný program:

Sobota
20:00 Svitavská klapka – klub Tyjátr


OCENĚNÍ SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 15. - 17. 4. 2016

Cena souboru Veselé zrcadlo Ústí nad Orlicí za tvořivou práci s autentickým tématem v inscenaci Láskotoč, spojená s doporučením do širšího výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna 2016.


Cena souboru EsTeNaToMaj ZUŠ Žamberk za inscenaci To víte, Afrika s přímým postupem na celostátní přehlídku Dětská scéna 2016.


Cena souboru EsTeNaToMaj ZUŠ Žamberk za inscenaci To víte, Afrika s přímým postupem na celostátní přehlídku Loutkařská Chrudim.


Cena souboru NANOdivadlo za pokus o zpracování aktuálního tématu v inscenaci Soumrak světů s doporučením do širšího výběru na celostátní přehlídku Loutkařská Chrudim.


Čestné uznání kolektivu dětí Recitačního tria při ZŠ v Prachovicích, za jevištní přirozenost v inscenaci Třesky, plesky.


Čestné uznání Martině Hezké za uplatnění pohybové průpravy dětí v inscenaci Kudy chodí lev.


Čestné uznání souboru Ploutvičky za soustředěný projev v inscenaci Zlatá rybka.


Čestné uznání kolektivu dětí souboru Dramaťáček Heřmanův Městec za jevištní přirozenost v inscenaci Pohádka o zemičce Zvoničce.


Čestné uznání souboru MaFFin za snahu o uchopení aktuálního brněnského tématu.


Zvláštní cena poroty dětem z Dramatické školičky Svitavy za osobité uvádění představení Svitavského Dýchánku 2016.

Porota ve složení: Eva Davidová, Michal Drtina, Luděk Richter, Ema Zámečníková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE:

https://www.zonerama.com/Strediskokulturnichsluzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2015 (17. - 19. dubna)

 

Letos ve Svitavách pošesté!.
Fabrika, Trám. V tuto chvíli deset dětských a loutkových divadel.
Tak takový bude letošní Svitavský dýchánek. Letos poprvé to bude zároveň krajská přehlídka loutkářských souborů Pardubického kraje. A zároveň krajská přehlídka dětských divadelních souborů. Pro nás pořadatele je důležité, že Svitavský dýchánek je nadechnutím k Dětské scéně – národní přehlídce dětských divadelních souborů. Vloni byla ve Svitavách počtvrté a letos pátý rok v našem městě… od 12. do 18. června!
V tuto chvíli máme na Dýchánek přihlášeno deset souborů nejen z našeho kraje. A v porotě: Jakub Hulák, Daniela Weissová, Zuzana Jirsová a Michal Drtina – co jméno, to výrazná osobnost dětského a loutkového divadla!
Hezké jaro s (nejen) dětským a loutkovým divadlem.

 

Přihlášky:

Soubory se hlásí do krajského kola formou přihlášek.

Přihlášku společně s přílohami (Návratka, Informace - anotace)
a kopií textu (scénáře) zašlete elektronickou poštou
do 20. 3. 2015 na adresu:

vlada.steinbauer@kultura-svitavy.cz

Nebo písemně na adresu:

Středisko kulturních služeb - Fabrika
"Svitavský Dýchánek"
Vladislav Steinbauer
Wolkerova alej 92 / 18
568 02 Svitavy

 

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2015 - PROPOZICE (docx)

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2015 - PROPOZICE (pdf)

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2015 - PŘIHLÁŠKA (docx)

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2015 - PŘIHLÁŠKA (pdf)

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2015 - NÁVRATKA (docx)

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2015 - NÁVRATKA (pdf)

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2015 - POSTUP - INFORMACE +  ANOTACE (docx)

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2015 - POSTUP - INFORMACE + ANOTACE (pdf)

Parametry sálu, jeviště a technické vybavení.

 

ODBORNÁ POROTA SVITAVSKÉHO DÝCHÁNKU:

Jakub Hulák
Zuzana Jirsová
Daniela Weissová
Michal Drtina

 

LEKTOŘI DÍLEN:

Iveta Kocifajová
Vít Piskala
Berit Hönigová

 

FOTOGALERIE - SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2015

 

Vyhlášení oceněných souborů z krajské postupové přehlídky dětského
a loutkového divadla Svitavský dýchánek 2015:3. B Zámecká (Litomyšl) – „Smutné království“
Cena za jevištní souhru

Veselé zrcadlo (Ústí nad Orlicí) – „Ifigenie“
Cena za práci s antickou látkou

Benešáčci (Pardubice) –„ Malí sportovci“
Cena za spolupráci na jevišti

ZJEV (Jevíčko) –„ Jak je důležité míti Ezopa“
Cena za jevištní projev

Bubliny (D.Š. Svitavy) – „Medvěd!?!“
Cena za inscenaci a doporučení do širšího výběru Loutkářské Chrudimi

Krutopřísňáci (Jevíčko) – „Bylo nás šest“
Cena za souhru a energii

Dramaťáček (ZUŠ Chrudim) – „Jen tak si pohrát / s knihou S. Silversteina - Jen jestli si nevymejšlíš /
Cena za výběr předlohy a kultivovaný projev,doporučení do širšího výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna 2015

 


 

 

PŘIHLÁŠENÉ SOUBORY:

1.  Dramatický soubor při Základní škole v Prachovicích
     O velrybě z Modrého moře

2.  Divadelní kroužek
     (Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec)
     Gýges a prsten

3.  3. B Zámecká
     (ZŠ Litomyšl)
     Smutné království

4.  Dramatický kroužek DDM BETA Pardubice
     Bomba v batohu

5.  ZJEV Jevíčko
     Jak je důležité mít Ezopa – detektivní „komedie“

6.  Dramec Beta
     (DDM Beta, Pardubice)
     Mamma mia 

7.  Žoužel
     (Dašice)
     Princ Email a princezna Esemeska

8.  Klub 3D  (Soubor Klub SD odhlášen)
     (DDM Beta, Pardubice)
     O perníkové chaloupce

9.  Benešáčci
     (ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice)
     Malí sportovci

10.  BUBU    (Soubor BUBU odhlášen z důvodu nemoci)
       (Vsetín)
       Sny

11. Dramatický kroužek při ZŠ Brněnec
       Princezna ze mlejna

12. Bubliny
       (Dramatická školička, Svitavy)
       Medvěd !?!

13. ANNA
      (Hradec Králové)
      JAUUUU MAMÍÍÍÍÍ

14. NaToMaj
      (ZUŠ Žamberk)
      Tři na cestách

15. Veselé zrcadlo
      (Ústí nad Orlicí)
      Ifigenie


16. Dramaťáček

       (Základní umělecká škola, Chrudim)
      Jen tak si pohrát /s knihou Shela Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš/

17. LS “Amigos”
      (GJR Chrudim)
      Chrudimské pověsti aneb “O Chrudimském Kacafírku a Čertově mlýnu”

18. Dramaťáček
      (Heřmanův Městec)
      Kuchař Sam a mořské panny

19. Krutopřísňáci
      (o.s. Ze zámečku do světa, Jevíčko)
      Bylo nás šest aneb napadlo hodně sněhu

 

 

 

 

 

 

 

64. loutkářská Chrudim 2015
Celostátní přehlídka amatérského loutkářství
30. června – 6. července 2015, Chrudim

PROPOZICE

EVIDENČNÍ LIST INSCENACE - PŘIHLÁŠKA

 

DĚTSKÁ SCÉNA 2015:
44. celostátní přehlídka dětského divadla a 44. celostátní přehlídka
dětských recitátorů
12.–18. června 2015 Svitavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2014 - OCENĚNÍ:

 

NAOPAK (Dramatická školička, Svitavy)
Cena za inscenaci PFÚ s nominací na Dětskou scénu 2014


 

MÁLO (Dramatická školička, Svitavy)
Cena za inscenaci Haló Jácíčku 2 s doporučením do širšího výběru
na Dětskou scénu 2014


 

MINIDOVEDA (ZUŠ Dolní Újezd)
Cena za inscenaci Jamie a upíři s doporučením do širšího výběru
na Dětskou scénu 2014


 

Třída 2. B (ZŠ Zámecká, Litomyšl)
Cena za jevištní autenticitu za hru ABECEDA


 

Dramaťáček (DDM Na Ježkovce, Heřmanův Městec)
Cena za čistou divadelní poetiku za hru Uplakaná muchomůrka


 

FOTOGALERIE Z PŘEHLÍDKY

 

 

 
Parametry sálu, jeviště a technické vybavení.

 

 

PŘIHLÁŠENÉ SOUBORY:

1.   Dětský divadelní soubor ZJEV (Jevíčko) - NEZÚČASTNÍ SE
2.   Málo (DŠ Svitavy) - Haló, Jácíčku 2.
3.   Naopak (DŠ Svitavy) - PFÚ
4.   Recitační kolektiv žáků prři ZŠ v Prachovicích
5.   Dramatický kroužek DDM Beta (Pardubice) - Sněhurka a trpaslíci
6.   Dramatický kroužek DDM Beta (Pardubice) - Pyžamová párty
7.   Třída 2. B - (ZŠ Zámecká, Litomyšl - Abeceda
8.   Minidoveda (ZUŠ Dolní Újezd) - Jamie a upíři
9.   Dramaťáček (DDM Na Ježkovce, Heřmanův Městec)- Uplakaná muchomůrka
10. ZUŠ Králíky - Kachní dvorek
11. ZUŠ Králíky - HUSOPASKA aneb jak to bylo doopravdy
12. Divadlo Bez zábran (ZŠ speciální, Lanškroun) - Pan Kdybych hledá kamaráda 
13. ZŠ a MŠ Horní Bradlo - Budulínek
14. Divadelní kroužek DDM Heřmanův Městec - Lakomá Barka
15. DS Čistírna - (Ne)setkání
16. Dramatický kroužek DDM Beta (Pardubice) - Dívčí válka HOST PŘEHLÍDKY

 

 

ODBORNÁ POROTA:

Monika Formanová

Radek Marušák

Josef Brůček

 

LEKTORKY DÍLEN:

Berit Hönigová

Anna Votrubová

Monika Okurková

 

Svitavský dýchánek 2014


Svitavský dýchánek je krajská přehlídka dětského divadla.
11.-12. dubna proběhne popáté v divadle Trám a ve Fabrice. Patnáct představení čtrnácti souborů z celého Pardubického kraje. Přehlídka je postupující na celostátní přehlídku dětského divadla Dětskou scénu k nám do Svitav.
Dětská scéna proběhne ve Svitavách ve dnech 13.-19. června 2014. A stane se tak již počtvrté v řadě!
Na žádné pořádné přehlídce – a není tomu jinak ani na Svitavském dýchánku - nechybí lektorský sbor, nebo-li porota s právem nominovat a doporučit inscenace na Dětskou scénu.
Letos to budou ve Svitavách:
doc. Radek Marušák je vedoucím katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, odborný asistent na PF UK Praha. Zabývá se využitím metod dramatické výchovy ve vyučování. Vede semináře dramatické výchovy…
Monika Formanová- Jelínková je absolventka dramatické výchovy na JAMU Brno. V současné době pracuje jako učitelka dramatické výchovy, je členkou mnoha divadelních souborů a je výraznou herečkou!
Josef Brůček je legendární loutkář ze Sudoměřic. Ale také bývalý dlouholetý ředitel Kulturního domu v Bechyni. A především Vedoucí – dětského, středoškolského a rodinného divadla. Pořadatel a zakladatel mnoha divadelních přehlídek. Režisér, autor, scénograf. Člen odborné rady Dětského divadla.
PŘIHLÁŠENÉ SOUBORY:
1. Dětský divadelní soubor ZJEV (Jevíčko) - NEZÚČASTNÍ SE
2. Málo (DŠ Svitavy)
3. Naopak (DŠ Svitavy)
4. Recitační kolektiv žáků při ZŠ v Prachovicích
5. Dramatický kroužek DDM Beta (Pardubice) - Sněhurka a trpaslíci
6. Dramatický kroužek DDM Beta (Pardubice) - Pyžamová párty
7. Třída 2. B - (ZŠ Zámecká, Litomyšl - Abeceda
8. Minidoveda (ZUŠ Dolní Újezd) - Jamie a upíři
9.. Dramaťáček (DDM Na Ježkovce, Heřmanův Městec)- Uplakaná muchomůrka
10. ZUŠ Králíky - Kachní dvorek
11. ZUŠ Králíky - HUSOPASKA aneb jak to bylo doopravdy
12. Divadlo Bez zábran (ZŠ speciální, Lanškroun) - Pan Kdybych hledá kamaráda
13. ZŠ a MŠ Horní Bradlo - Budulínek
14. Divadelní kroužek DDM Heřmanův Městec - Lakomá Barka
15. DS Čistírna - (Ne)setkání
Na Dýchánku se tedy představí tři soubory naší Dramatické školičky. Přejme jim – a samozřejmě nejen jim – ať se jim hezky hraje a ať se všechna představení na pátém Svitavském dýchánku vydaří.
Dětské divadlo je divadlo hrané dětmi od narození do 15 let. A věřte mi, je to velká radost, jít se podívat na dětské divadlo!
Hezké jaro s dětským divadlem.

 

Pátek 11. 4. 2014 FABRIKA + DIVADLO TRÁM

8:55 – Zahájení Svitavského Dýchánku (Fabrika)

1. blok od 9:00 (Fabrika)
Třída 2. B (ZŠ Zámecká, Litomyšl): Abeceda
Recitační kolektiv žáků při ZŠ v Prachovicích: O hloupém vlkovi
Základní a Mateřská škola Horní Bradlo: Budulínek
ZUŠ Králíky: HUSOPASKA aneb jak to bylo doopravdy

2. blok od 11:35 (Fabrika)
ZUŠ Králíky: Kachní dvorek
Dramatický kroužek (DDM Beta, Pardubice): Sněhurka a trpaslíci

3. blok od 14:55 (Divadlo Trám)
Dramaťáček (DDM Na Ježkovce, Heřmanův Městec): Uplakaná muchomůrka
Málo (Dramatická školička, Svitavy): Haló, Jácíčku 2.
Minidoveda (ZUŠ Dolní Újezd): Jamie a upíři
Naopak (Dramatická školička): PFÚ

Sobota 12. 4. 2014 FABRIKA

1. blok od 9:30 (Fabrika)
Divadlo Bez zábran (Základní škola speciální, Lanškroun): Pan Kdybych hledá kamaráda
Divadelní kroužek (DDM Na Ježkovce, Heřmanův Městec): Lakomá Barka
Dramatický kroužek (DDM Beta, Pardubice): Pyžamová párty

2. blok od 13:05 (Fabrika)
Divadelní soubor Čistírna (ZUŠ Pardubice – Polabiny): (Ne)setkání
Dramatický kroužek (DDM Beta, Pardubice): Dívčí válka HOST PŘEHLÍDKY
 

STRUČNÝ PŘEHLED

 

 

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK 2013:

 

Svitavský Dýchánek 2013 - Ocenění a čestná uznání:


CENA ZA INSCENACI
s nominací na Dětskou scénu 2013 a doporučením na Loutkářskou Chrudim 2013

BUBLINY (Dramatická školička ve Svitavách)
"...A žeru rybí tuk"


CENA ZA INSCENACI
s doporučením na Dětskou scénu a Loutkářskou Chrudim 2013

KLOKÁNCI (Dramatická školička ve Svitavách)
"Haló, Jácíčku


CENA ZA INSCENACI
s doporučením na Dětskou scénu 2013

BENEŠÁČCI (ZŠ Pardubice - Benešovo náměstí)
"Jak se stalo, že vrána je černá"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENA ZA INSPIRATIVNÍ VÝTVARNOU STRÁNKU

NAOPAK (Dramatická školička ve Svitavách)
"Chlebová Lhota"


CENA ZA PŘIROZENÝ DĚTSKÝ PROJEV NA JEVIŠTI

DRAMAŤÁČEK (DDM Na Ježkovce - Heřmanův Městec)
"Brémští muzikanti"


CENA ZA KOLEKTIVNÍ UCHOPENÍ TÉMATU

DIVADLO BEZ ZÁBRAN (ŽŠ speciální - Lanškroun)
"Pavouček Pája"


CENA ZA JEVIŠTNÍ ZPRACOVÁNÍ POEZIE PETRA NIKLA

BRAMBŮRKY (Dramatická školička ve Svitavách)
"Jeleňovití"
ČESTNÉ UZNÁNÍ

souboru ZJEV (Občanské sdružení "Ze zámečku do světa" - Jevíčko)


ČESTNÉ UZNÁNÍ
Divadlo DOMA (Svitavy)

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Divadelní soubor ČISTÍRNA (LDO ZUŠ - Pardubice - Polabiny)

ZVLÁŠTNÍ CENA:
CENA ZA VKUSNÉ, JEDNODUCHÉ A TVOŘIVÉ "UCHOPENÍ HRNÍČKU S ČAJEM"

Dětem Dramatické školičky ve Svitavách ( za uvádění Dýchánku)

 

 

 

HARMONOGRAM (pátek 12. dubna)

HARMONOGRAM (sobota 13. dubna)PŘIHLÁŠKA NA POSTUPOVOU PŘEHLÍDKU "SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK" (doc)

PŘIHLÁŠKA NA POSTUPOVOU PŘEHLÍDKU "SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK" (pdf)1. PŘÍLOHA (Návratka) (doc)

1. PŘÍLOHA (Návratka) (pdf)2. PŘÍLOHA (Informace - Anotace + text hry) (doc)

2. PŘÍLOHA (Informace - Anotace + text hry) (pdf)PROPOZICE PŘEHLÍDKY (doc)

PROPOZICE PŘEHLÍDKY (pdf)

 

Technické parametry sálu a jeviště

 

PŘIHLÁŠENÉ SOUBORY:

Bubliny (DŠ Svitavy)

NAOPAK  (DŠ Svitavy)

Klokánci (DŠ Svitavy)

Brambůrky (DŠ Svitavy)

Divadlo DOMA (Svitavy)

Dramaťáček (Heřmanův Městec)

Benešáčci (ZŠ Benešovo náměstí - Pardubice)

Dramatický kroužek DDM Beta (Pardubice)

ZJEV (Občanské sdružení "Ze zámečku do světa" - Jevíčko)

DS Čistírna (LDO ZUŠ Pardubice)

Dramatický soubor (ZUŠ Chrudim)

Divadelní kroužek Knoflíček (DDM Kamarád - Česká Třebová)

Loutkářský soubor Amigos (Gymnázium J. Ressela - Chrudim)

Recitační kolektiv žáků 2. tř. při ZŠ v Prachovicích

Horní-Dolní (ZŠ Sloupnice)

Divadlo bez zábran (ZŠ speciální, Lanškroun)

 

POROTA:

Josef Brůček

Ema Zámečníková

Dominika Špalková

Minulé ročníky

  UPLYNULÉ: Svitavský dýchánek Krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje - Dětská ...
Přejít na článek

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
Váš telefon
* Vaše zpráva
Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět